• http://yduocphucnguyen.com.vn/admin/
  • http://yduocphucnguyen.com.vn/admin/http://facebook.com/
Tên sản phẩm : BỔ THẬN
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Mã sản phẩm :

Thục địa  12g
Sơn thù  12g
Sơn dược 12g
Trạch tả  10g
Đan bì  10g
Bạch linh 12g
Cẩu tích   12g
Cốt toái  12g
Phá cố chỉ  10g
Tục đoạn  12g
Đỗ trọng  12g
Kỷ tử  12g
...

Chủ trị:
Đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm, đái dầm, tiểu rắt, tiểu đục, vôi bàng quang, sỏi thận, suy thận, viêm đường tiết niệu